Algieria

Fakty

  Algieria

  Algieria, inaczej al-Dżaza'ir lub , Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna – Al-Dżumhurijja al-Dżaza'irijja ad-Dimukratijja asz-Szabijja. To należące do Unii Afrykańskiej państwo, zajmuje 11 miejsce pod względem wielkości, biorąc pod uwagę państwa całego świata. W Afryce, jedynie Sudan zajmuje bardziej obszerną powierzchnię. Algierię, leżącą nad Morzem Śródziemnym, znaleźć można w północnej części Afryki.

  Losy Algierii ulegały częstym zmianom na przestrzeni minionych wieków. Po Rzymianach i Fenicjanach, ziemie te objęli w posiadanie Arabowie. W czasie, kiedy Algieria wchodziła w skład imperium osmańskiego, wybrzeże państwa opanowane było przez piratów, którzy znajdowali tu odpowiedni azyl i miejsce do postoju. Pewne zmiany w tym względzie przyniósł rok 1830, kiedy to miała miejsce inwazja francuska. Pięćdziesiąt lat później, Algieria Francuska mogła bez większych przeszkód dołączyć do Francji, jako jedno z zamorskich terytoriów. Równocześnie stało się to impulsem do zwiększonego osadnictwa Francuzów na afrykańskich ziemiach.

  W tym samym czasie, rósł w siłę Front Wyzwolenia Narodowego(FLN). Organizacja wszczęła powstanie, które wraz z rokiem 1954 doprowadzić miało do uznania niepodległości Algierii. Niestety dwa lata później odkryte zostały bogate złoża ropy naftowej, co jeszcze bardziej zaostrzyło walki, a tym samym wzmocniło stanowisko francuskiej terrorystycznej organizacji OAS. Zakończeniem walk miał być układ z Evian, który podpisany za czasów Charlesa de Gaulle`a, uznał ostatecznie niepodległość Algierii.

  Wspomniany FLN był od tej pory jedyną legalną, socjalistyczną partią Algierii. Wkrótce urząd prezydenta państwa objąć mógł Ahmed Ben Bella, jego następcą zaś został Huari Bumedien. Wprowadzenie nowej demokratycznej konstytucji, doprowadza do narastającego chaosu. Mimo, iż Islamski Front Ocalenia (FIS)wygrał zarówno wybory komunalne, jak i regionalne, ostra reakcja zwolenników państwa laickiego doprowadziła do tego, iż wybory zostały unieważnione, FIS natomiast poddano delegalizacji.

  Lata 90 XX przyniosły wojnę domową, która owocowała brutalnymi mordami ludności cywilnej. Bezwzględnością charakteryzowały się nie tylko działania Islamskiej Armii Ocalenia (zbrojne ramię FIS), ale także postępowania wojska i władz. Wszystko klaruje się dopiero w okolicy 2000 roku, Islamska Armia Ocalenia zostaje rozwiązana, a spora część walczących bojowników podejmuje decyzję o poddaniu się.

  Podstawę algierskiej gospodarki stanowi eksport ropy naftowej i gazu ziemnego. Do tego zaznaczyć trzeba, że państwo posiada czwarte miejsce na świecie w dziedzinie wydobycia rtęci. Oprócz powyższego, gospodarka Algierii opiera się na wydobyciu miedzi, ołowiu, węgla kamiennego i soli kamiennej, a także gipsu. Istnieje tu dobrze rozwinięty przemysł elektroniczny, chemiczny i metalowy. Mieszkańcy utrzymują się także dzięki hodowli wielbłądów, kóz i bydła. Sporą popularnością cieszy się uprawa pomarańczy i mandarynek, do tego zaś dodać należy jeszcze rybołówstwo.

  Przeważającą religią, obejmującą tereny Algierii jest Islam.

  Komentarze

  Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012