Angola

Fakty

  Angola

  Angola jest państwem leżącym nad Oceanem Atlantyckim, znajdującym się w południowo-zachodniej Afryce. Jego nazwa wywodzi się od N`Gola, władcy dumnego ludu Mbundu, który na przestrzeni wieków został podbity przez Portugalczyków. Obecnie państwo należy do członków Unii Afrykańskiej, sąsiadując tym samym z Demokratyczną Republiką Konga, Namibią, Kongiem i Zambią.

  Ludy Angoli żyły w miarowym spokoju, do XVI. W tym czasie bowiem, afrykańskie ziemie odkryli Portugalczycy, poszukujący skarbów, dóbr naturalnych i nowej rzeszy niewolników. Pierwsza portugalska kolonia zostaje założona z Luandzie, od tego momentu, wpływ obcych ze Starego Świata stale się rozszerza. Na wskutek licznych wojen z rdzennymi mieszkańcami i ludami Afryki, Portugalczycy zagarniają coraz nowe terytoria. Wszystko trwa do drugiej połowy XVII wieku, kiedy ziemie te odwiedzają Holendrzy, przejmując Luandę.

  Mimo wsparcia ze strony miejscowej ludności, Holendrzy nie dają rady powstrzymać portugalskiej ekspansji, ci drudzy zaś szybko odzyskują utraconą kolonię, podbijając przy tym Kongo i Ndondo. Z biegiem lat, formują się liczne organizacje wyzwoleńcze, z których wyróżnić można trzy główne : Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli(MPLA), Narodowy Front Wyzwolenia Angoli(FNLA) oraz Narodowy Związek na rzecz Całkowitego Wyzwolenia Angoli(UNITA).

  Akcje partyzanckie trwają do roku 1975, Angola zaś po niemal 14 letniej wojnie wreszcie odzyskuje niepodległość. Niestety zaraz po objęciu władzy przez MPLA, (wspieraną przez ZSSR), państwo objęte zostaje przez wojnę domową. Głównymi siłami konfliktu stały się MPLA, wspierana militarnie przez Kubańczyków oraz UNITA, która po swojej stronie miała wparcie ze strony RPA i USA.

  Konflikt kilkakrotnie kończył się porozumieniem, za każdym razem rozżegając się z jeszcze większą siłą. Ostatecznie walki między dwoma organizacjami oficjalnie ustały po śmierci dotychczasowego przywódcy UNITA – Jonasa Savimbi.

  Mimo licznych bogactw naturalnych, ludność Angoli należy do najbiedniejszych na świecie. Sytuacja tego państwa nie może ulec poprawie ze względu na wewnętrzne walki, odstraszające potencjalnych inwestorów. Dobre jakościowo gleby nie są uprawiane ze względu na, pozostawione w czasie działań wojennych, miny. Korzystanie z naturalnych dóbr wymagać będzie trwałego i stabilnego pokoju oraz całkowitej reformy rządu. Całą sytuację utrudnia fakt, iż Angola, nawet po spełnieniu powyższego, musi najpierw spłacić znaczące długi, zaciągnięte na rzecz militarnych operacji.

  Wojna o wolność Angoli, doprowadziły ostatecznie do całkowitego wyniszczenia państwa i zrujnowania jego gospodarki. Ludność jest przymusowo przesiedlana ze względu na, trwające po dziś, walki. Szkoły i szpitale są niedostatecznie zaopatrzone, a wiele terenów pełni funkcje nieustannego poligonu.

  Wojna domowa niosła za sobą wiele ofiar. Dochodziło nie tylko do krwawych mordów i egzekucji ale też do gwałtów ludności cywilnej. Podobne działania przyczynić się mogły do epidemii AIDS, jednakże brak oficjalnych danych nie pozwala jasno określić ilości chorych i zarażonych.

  Komentarze

  Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012