Burkina Faso

Fakty

  Burkina Faso

  Burkina Faso jest jednym z państw Afryki, które nie posiada dostępu do morza. Nazwa ta jest spuścizną po Thomasie Sankarze, który przechrzcił Górną Woltę "krajem prawych ludzi" w języku rdzennych ludów tych ziem.

  Francuzi podjęli decyzję o kolonizacji Burkina Faso na przestrzeni 90 lat XIX wieku. Przez pewien czas, koloniści toczyli walki z przedstawicielami rdzennych ludów – Mossi. Wreszcie, mieszkańcom Starego Lądu udaje się ostatecznie pokonać tubylców, czyniąc z tego państwa część kolonii Wybrzeża Kości Słoniowej. Potem, kilkakrotnie przyznawano jej status osobnej kolonii, odbierając go, by zaraz znów przywrócić.

  W 1947 roku Burkina Faso staje się stabilną kolonią, około dziesięciu lat później natomiast udaje się jej uzyskać samorządność. Dopiero w 1960 autonomia państwa zostaje w pełni uznana i Burkina Faso staje się niepodległa. Fakt kolejnej zmiany statusu stał się początkiem późniejszych przewrotów i walk o władzę, czego przykładem może być pierwszy przewrót wojskowy z 1966 roku. Sytuacja zakończyła się restauracją administracji cywilnej, co miało pożegnać negatywne społeczne nastroje.

  Spokój jednak nie trwał długo, przerwany przez Sayę Zerbo, stojącego na czele kolejnego przewrotu, którego dokonano w 1980. Wreszcie, po niespełna dwóch latach po tych wydarzeniach, po władzę sięga Jean-Baptiste Ouédraogo ale i on nie może się długo cieszyć objętym stanowiskiem. Zamach stanu, dokonany w 1983 roku, otwiera drogę kpt. Thomasowi Sankarze, który zmienia dotychczasową "Górną Woltę" w "Burkina Faso". Po kilkuletnich rządach i Sankara doczekał się kresu, zostając obalonym w wyniku zamachu stanu z 1987 roku. Następcą Sankary został Blaise Compaoré.

  Burkina Faso uznawane jest za jeden z biedniejszych krajów. Obecne w tym rejonie gleby nie są zbyt łaskawe dla żyznych plonów, rodząc jedynie kukurydzę, orzeszki ziemne, sorgo i proso. Słabego przemysłu nie ratuje niewielka ilość surowców naturalnych. Do grona tych ostatnich zaliczyć można miedź, żelazo, a także złoto. Dodajmy, iż spory odsetek mieszkańców ucieka, szukając zatrudnienia w sąsiednich państwach.

  Na ziemiach Burkina Faso wyróżnić można dwa sezony klimatu tropikalnego. Pierwszym z nich jest pora deszczowa, która na północy trwa od lipca do września, na południu zaś obecna jest od maja do października. Pora sucha przemienia ten kraj w królestwo piasku i pyłu. Opady, które w porze deszczowej wynosić mogły nawet 900 milimetrów, teraz są jedynie ulotnym wspomnieniem. Susza potrafi często odwiedzać te rejony, zostając na długo i torturując Burkina Faso brakiem żyznych deszczowych kropel.

  Na terenie państwa spotkać można różne religijne odłamy. Największym uznaniem cieszy się tutaj Islam. Drugą, co do liczby wyznawców, religią jest Animizm. Katolicy zajmują trzecie miejsce, za nimi zaś są Zielonoświątkowcy. Warto zwrócić uwagę na rękodzieło afrykańskich ludów, zamieszkujących Burkina Faso. Znajdziemy tu fascynujące przykłady rzemieślniczej pracy, w postaci wyplecionych koszy, ceramiki i barwionych tkanin. Oprócz tego, wielu turystów cieszy oczy misternie rzeźbionymi figurkami i instrumentami.

  Komentarze

  Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012