Czad

Fakty

  Czad

  Republika Czadu, zwana też po prostu Czadem, to państwo w środkowej Afryce, którego granice sąsiadują z Sudanem, Libią, Republiką Środkowoafrykańską, Nigrem, Nigerią i Kamerunem.

  Na ziemiach tych panowały różne plemiona, które z czasem zlały się w jeden lud, tworząc tym samym kilka królestw. W XVI doszło do połączenia dwóch największych, co dało początek królestwu Kanem-Bornu. Mimo, iż królestwo było silną jednostką, z biegiem czasu zaczęło ulegać wpływom z zewnątrz. Wreszcie dochodzi do momentu, kiedy ziemie Czadu zostają podbite przez Sudańczyków, potem zaś odbite przez Francuzów. Francuskie ekspansywne działania rozszerzały się w afrykańskich państewkach, Czad natomiast w 1900 roku przyjmuję tytuł protektoratu. Dwadzieścia lat później staje się on częścią Francuskiej Afryki Równikowej.

  Nowa francuska prowincja miała stać się źródłem taniej siły roboczej, ziemie Czadu wykorzystywano też do pozyskania większej liczby surowców. Mimo tego, iż Francja czerpała z prowincji niemałe korzyści, w żaden sposób nie dbała o jej infrastrukturę. Problemy dotyczące szkolnictwa i służby zdrowia zazębiały się coraz bardziej. Nikt też nie zamierzał podjąć wysiłku połączenia wszystkich ziem w jedną, dobrze prosperującą całość, albowiem Francuzi interesowali się terenami położonymi na południowych, żyznych ziemiach, lekceważąc zupełnie północ oraz wschód Czadu.

  Druga wojna światowa przynosi w temacie Czadu pewne zmiany. Od tej pory, mieszkańcy mogą uczestniczyć w wyborze lokalnego parlamentu, a także mogą mieć wpływ na wybór członków Zgromadzenia Narodowego metropolii kolonialnej. Tym samym, status prowincji ulega zmianie. Od tego momentu, Czad staje się terytorium zamorskim. Wreszcie, na przestrzeni 1960 roku, państwo odzyskuje własną autonomię i niepodległość, prezydentem zostaje lider Czadyjskiej Partii Postępu.

  Jednakże poczucie władzy okazało się zbyt kuszące, tak więc po dwóch latach pełnienia urzędu, François Tombalbaye zakazuje wszelkich działań opozycyjnych, zmieniając tym samym rządy w państwie na jednopartyjne. Szybko też dochodzi do niepokojących reakcji społeczeństwa, powstają konflikty na tle etnicznym i religijnym. Z czasem wzajemna niechęć między poszczególnymi grupami doprowadza do powstania muzułmanów, to z kolei stało się punktem zapalnym do wybuchu wojny domowej w 1965 roku.

  Przewrót wojskowy kończy się obaleniem i śmiercią dotychczasowego prezydenta. Rozpoczyna się pokojowa stabilizacja kraju, w której uczestniczy Francja. Wreszcie w 1996 roku udaje się ostatecznie zażegnać wojnę domową, konstytucja jest odnowiona, a w strukturę władzy powraca rząd wielopartyjny.

  23 grudnia 2005 roku, Czad oficjalnie wypowiedział wojnę Sudanowi, czego głównym powodem było wspieranie przez Sudańczyków, rebeliantów z Czadu. Sudan oskarżony zostaje o rabowanie i mordowanie mieszkańców Czadu. Po kilkumiesięcznych rozmowach, udaje się podpisać pokój w Dakarze, co ma miejsce 13 marca 2008 roku.

  Komentarze

  Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012