Erytrea

Fakty

  Erytrea

  Erytrea jest jednym z państw Afryki Wschodniej, które znaleźć można zaraz nad Morzem Czerwonym.

  Przez długi okres czasu, Erytrea wchodziła w skład Królestwa Etiopii. Jednakże wraz z nastaniem średniowiecza, państwo to coraz silniej odczuwało wpływy, roztaczane przez Arabów. Erytrea zdawała się przesiąkać nie tylko ich kulturą, ale także przekształcała, w zbliżony do arabskiego, ustrój polityczny. Kolejne losy przyniosły tym ziemiom turecką niewolę, z której, Erytreę, wyciągnąć mieli Włosi. Niestety rok 1896 okazuje się bardziej łaskawy dla cesarza Etiopii Sahle Marjama, przynosząc tym samym klęskę zbrojnym włoskim odkrywcom.

  W 1939 Włosi zdali się wypełnić wcześniejsze plany dotyczące Erytrei i tak państwo odrodzić się miało jako kolonia, należąca do ziem Włoskiej Afryki Wschodniej. Równocześnie powstaje kilka organizacji o charakterze niepodległościowym, które wkrótce urosnąć miały w siłę. Punktem zapalnym, który zmusił owe formacje do działania, stało się przyłączenie Erytrei do prowincji Etiopii. Podsycane przez kraje arabskie, nastroje, doprowadziły w rezultacie do wybuchu wojny domowej, która wkrótce ogarnęła całą Erytreę.

  Zamieszki i partyzanckie działania nie ustawały. Z pomocą Etiopii ruszyło ZSRR i Kuba, kierując swoją potęgę przeciw wolnościowcom. Powstanie udało się stłumić, jednakże jakiś czas później, ruch oporu zdołał podnieść się z jeszcze większą wolą walki. Tym sposobem wojska etiopskie wygnane zostały z północnej części Erytrei. Niedługo po tym, państwo z tryumfem i victorią świętować może swoją niepodległość.

  Mimo wszystko konflikt między Erytreą a Etiopią nie zamierzał się zakończyć. Wkrótce spór o wytyczenie granic, rozdzielających te dwa państwa, zmienia się w regularną wojnę, którą zażegnać zdołało dopiero ONZ. Porozumienie obu stron zostało sfinalizowane w Algierze 12 grudnia 2000 roku. Pomimo dosyć klarownej sytuacji, granice tych państw w dalszym ciągu, patrolowane są przez zbrojne siły ONZ.

  Przeważającą część gospodarki zajmuje tu rolnictwo. Jednakże uprawy nie są specjalnie kierowane na eksport, zaspokajając raczej lokalne potrzeby mieszkańców. Ogromne straty jakie odnotowano w wielu rejonach państwa, są wynikiem kilkuletniej wojny z Etiopią. W dalszym ciągu, cała gospodarka kierowana jest przez rząd. Owszem, przyszłość Erytrei mogłaby zyskać weselsze barwy, jednakże aby doczekać się jakichkolwiek popraw, należałoby wyplenić analfabetyzm i bezrobocie.

  Religią, która cieszy się na tych ziemiach największym poszanowaniem, jest Islam, którego wyznawcy stanowią niemal połowę ludności Erytrei. Obok nich, sporą grupę tworzą wyznawcy prawosławia. Katolicy zajmują trzecie miejsce, stanowią jednak niewielki procent ogółu ludności.

  Do największych i najbardziej zaludnionych miast tego państwa należy Asmara. Oprócz niej, mieszkańcy skupiają się wokół Keren i Agordat. Do niniejszej grupki zaliczyć można także Nakfę. Istotną rolę spełniają dwa, obecne tutaj porty - Massaua i Assab.

  Komentarze

  Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012