Surinam

Fakty

- Hymn: Niech Bóg będzie z naszym Surinamem

» Geograficzne

- Powierzchnia: 163 270 km²

» Populacja

- Ilość ludności: 476 000

- Gęstość zaludnienia : 2,9 osób/km²

- Języki: niderlandzki

» Ekonomiczne

- Waluta: dolar surinamski

  Surinam

  Dzieje Surinamu są typowe dla historii wielu państw Ameryki Południowej.

  Surinam (znany też pod nazwą Gujany Holenderskiej) został odkryty podczas XV – wiecznych wypraw zamorskich. Jego kolonizacji dokonali Holendrzy pod koniec XVI stulecia. Niestety, skutkowało to licznymi konfliktami z mieszkańcami Wielkiej Brytanii i Francji. Ostatecznie w traktacie kończącym wojnę angielsko – holenderską Surinam przypadł Holendrom. Najpierw sprawowali oni tam władzę bezpośrednią, później ustanowili obszar swoja kolonią. Od 1954 r. Surinam stał się pełnoprawną częścią Niderlandów, posiadającą własną administrację i autonomię. W 1975 r. doszło do uzyskania niepodległości.

  Co ciekawe, odbiło się to niekorzystnie na sytuacji gospodarczej Surinamu. Mieszkańcy zachowali wszakże obywatelstwo holenderskie, co spowodowało, że 1/3 z nich przeniosła się do Europy. Byli to w szczególności wysoko wykwalifikowani robotnicy. Kiedy w nowopowstałym państwie zabrakło rąk do pracy, doszło do kryzysu ekonomicznego. Udało się go pokonać dzięki pomocy rządu holenderskiego. Niestety kilkanaście lat później sytuacja się powtórzyła. Tym razem jej sprawcą byli sami rządzący. Nieustanna walka o władzę, przewroty, zamachy i dyktatura sprowadziły na kraj załamanie gospodarcze. Sytuacja była na tyle krytyczna, że rząd zastanawiał się nad sprzedażą ogromnych połaci puszczy prywatnym firmom. Na szczęście pomoc innych państw oraz interwencja ekologów nie doprowadziły do realizacji tego pomysłu.

  Jak już wspomniano Surinam znajduje się w Ameryce Południowej nad Oceanem Atlantyckim. Graniczy z Brazylią, Gujaną Francuską i Gujaną. Jego najwyższym szczytem jest Juliana Top, wznoszący się na wysokość 1280 m n.p.m. Z kolei najniższy punkt znajduje się na równinie przybrzeżnej – 2 m p.p.m. Przez Surinam przepływa wiele rzek, z których najdłuższe to: Courantyne, Maroni, Surinam, Saramacca, Litani i Tapanahoni.

  Życie mieszkańców tego południowoamerykańskiego państwa skupia się w dużej mierze na wybrzeżu. Obszar ten został sztucznie osuszony, dzięki czemu jest bezpieczny zarówno dla tutejszej ludności, jak i zagranicznych gości. Pozostałą część państwa pokrywają lasy deszczowe, stosunkowo mocno zaniedbane. Szacuje się, że ok. 10% powierzchni kraju pokrywają rezerwaty przyrody.

  Panuje tu klimat równikowy wilgotny. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 2000-3040 mm. W związku z tym panują tu idealne warunki do wzrostu cennych drzew o twardym drewnie oraz rozwoju takich zwierząt, jak tapiry, leniwce, oceloty, wiele gatunków węży, ptaków i nietoperzy.

  Państwo zamieszkuje ludność zróżnicowana pod względem etnicznym. Większość z nich stanowią Hindusi i Kreole. Liczna jest także społeczność Jawajczyków i Murzynów. Niewielu jest Indian, Chińczyków i białych. Za główną religię uchodzi hinduizm, ale równie licznych wyznawców ma protestantyzm. Poza tym mieszkają tu katolicy i muzułmanie. Wierzenia miejscowe są w zdecydowanej mniejszości – ich wyznawcy stanowią 5% ludności.

  Surinam jest jednym z największych producentów boksytów na świecie. Ponadto wydobywa się tutaj złoto, ropę naftową, nikiel, miedź, platynę i rudy żelaza. Aż 70% produktów eksportowanych do innych krajów stanowią boksyty, aluminium i kaolin. Poza tym istotną rolę w funkcjonowaniu tutejszej gospodarki odgrywa obróbka drewna, przetwórstwo rybne, cukrownictwo, browarnictwo, produkcja rumu, papierosów i cementu. Mieszkańcy Surinamu utrzymują się również z uprawy ryżu, trzciny cukrowej, palm kokosowych, bananów i cytrusów.

  Jednym z ważniejszych źródeł utrzymania jest turystyka, szczególnie iż kilka tutejszych obiektów trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Wystarczy wspomnieć o Rezerwacie naturalnym środkowego Surinamu oraz zespole zabytkowym Paramaribo. W peirwszym przypadku chodzi głównie o ochronę górnego dorzecza rzeki Coppename, źródeł rzek Lucie, Oost, Zuid, Saramaccz oraz Gran Rio. Znajdują się tutaj wyjątkowe ekosystemy, w tym ok. 5 tys. gatunków roślin naczyniowych. Z kolei zespół zabytkowy Paramaribo stanowi unikatowy przykład połączenia architektury holenderskiej z miejscową techniką budowy i zastosowanymi materiałami.

  Komentarze

  Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012