Europa

Fakty

- Hymn: Oda do radości – finałowa kantata z IX symfonii Ludwiga van Beethovena

» Geograficzne

- Położenie: Część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

- Powierzchnia: 10,5 mln km²

» Populacja

- Ilość ludności: 726 milionów

- Gęstość zaludnienia : 64 os./km²

» Klimat

- Strefa klimatyczna: Niemal cała Europa znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych.

- Temperatura: Średnia temperatura 13 ° C

- Opady: 500-800 mm opadów

Europa

Część świata położona na półkuli północnej. Wraz z Azją tworzy jeden kontynent - Eurazje. Powierzchnia Europy wraz z wyspami i półwyspami zajmuje obszar 10 mln km2. Z trzech stron kontynent otaczają morza: Na północy, Morze Barentsa, Morze Białe, Norweskie i Północne na zachodzie Ocean Atlantycki, a na południu Morze Śródziemne, Mamra Czarne i Azowskie. Wschodnia granica kontynentu jest wyznaczona umownie i biegnie wzdłuż wschodniego wybrzeża Nowej Ziemi, wschodniej części Uralu, wzdłuż rzeki Emby, oraz wzdłuż brzegu Morza Kaspijskiego, aż do Morza Czarnego.

Najdalej wysuniętym punktem Europy północnej jest przylądek Nordykt, na południu przylądek Marroqui. Zachodni najdalszy punkt to przylądek Roca a na wschodzie Bajdaraty na Morzu Karskim.

Największe wyspy skupione są w północno zachodniej części kontynentu i należą do nich: Wielka Brytania, Islandia, Irlandia. Część .północna to miejsce usytuowania archipelagu Svalbard oraz archipelag Ziemi Franciszka Józefa i Nowa Ziemia. Na Morzu Śródziemnym największe wyspy to Sycylia, Sardynia i Korsyska.

Średnia wysokość Europy jest najniższa spośród wszystkich kontynentów i wynosi 292 m.n.p.m. Najwyższym punktem jest szczyt Mont Blanc (4807 m.n.p.m) położony w paśmie gór Alp. Natomiast najniższym punktem kontynentu jest depresja nadkaspijska (28 m.p.p.m). Duży udział terenów o charakterze nizinnym, sprawia, że poniżej poziomu morza położone jest około 1,4% powierzchni całego kontynentu.

Rzeźba terenu Europy Wschodniej jest wyraźnie kontrastowo odmienna od jej Zachodniego terenu. Na Wschodzie przeważają obszary nizinne, dość jednostajnie ukształtowane. Na Zachodzie znajduje się bardziej zróżnicowana rzeźba terenu, z wieloma pagórkami i pasmami górskimi. Północ kontynentu zajmują prastare Góry Skandynawskie, a na krańcu południowym młode wypiętrzenie zwane górami Alpejskimi.

Większa część Europy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. Sąsiedztwo z kontynentem Azjatyckim na wschodzie i Oceanem Atlantyckim na zachodzie doprowadza do ścierania się stref klimatów kontynentalnego i oceanicznego. Łagodząco na klimat Europy wpływa Prąd Zatokowy, powodujący duże anomalie termiczne.

Większość powierzchni kontynentu należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Największe rzeki posiadają koryta jego wschodniej części. Należą do nich: Wołga, Dniepr, Don, Dźwina i Newa. Górskie jeziora, powstałe w wyniku topnienia lodowców, znajdujemy w obszarze Alp: Bodeńskie, Como, Garda, Genewskie. Jeziora z niższych partii utworzyły się w pęknięciach tektonicznych: Ładoga. Onega, Wener i Balaton. Trzy pierwsze należą do największych jezior Europy.

Pierwsze cywilizacje na terenie starego kontynentu, pojawiły się w III tysiącleciu p.n.e i zasiedliły Basen Morza Śródziemnego oraz Cesarstwo Rzymskie.

Komentarze

Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012