Polska

Polska

Polska to państwo położone w środkowej Europie. Dokładny środek Europy będący punktem przecięcia się linii poprowadzonych z najbardziej skrajnych miejsc naszego kontynentu znajduje się w miejscowości Piątek pomiędzy Łodzią a Warszawą. Powierzchnia Polski to 312 tys. km kw. Kraj graniczy z Rosją, Białorusią, Litwą, Ukrainą, Słowacją, Czechami oraz Niemcami. Od północy zalewany jest wodami Morza Bałtyckiego.

Na terenie Polski stykają się trzy jednostki tektoniczne. Platforma wschodnioeuropejska (prekambryjska), platforma paleozoiczna i orogeny warysyjskie oraz orogeny alpejskie z zapadliskiem przedgórskim. Wschodnioeuropejska platforma nie podległa ruchom górotwórczym i znajduje się na północno wschodniej części obszaru Polski. Platforma paleozoiczna zajmuje 60% powierzchni Polski i podległa procesom górotwórczym w wyniku których powstały Sudety i Góry Świętokrzyskie. W wyniku ruchów tektonicznych Alp powstała część gór wysokich i zapadlisko przedgórskie znajdujące się na południu Polski. Obszar ten zbudowany jest ze skał organicznych wulkaniczne skały znajdują się tylko w Tatrach i Pieninach.

Obszar Polski można podzielić na regiony, w skład których wchodzą:
- Pobrzeże to obszar przylegający bezpośrednio do Bałtyku najdalej wysunięty na północ. Wyodrębniono w niej Nizinę szczecińską, pobrzeże koszalińskie i gdańskie. Klimat morski łagodny występująca tam roślinność, to łąki bagienne lasy oraz roślinność wydmowa.
- Kolejny region to pojezierza, położone pomiędzy Bałtykiem a niziną Środkowopolską. Wydzielono Pojezierza Pomorskie, Wielkopolskie i Mazurskie. Klimat pojezierza jest zróżnicowany: Wielkopolski i Pomorski ma cechy morskie a Mazurski kontynentalne i suche. - Niziny Środkowopolskie to obszar pomiędzy pojezierzem a wyżynami, z których wyróżniamy: Mazowiecką, Śląską, Podlaską i Polesie Lubelskie. Klimat jest to zróżnicowany: na zachodzie oceaniczny, a na wschodzie suchy kontynentalny. Roślinność nizin jest niezwykle bogata w lasy i pozostałości puszcz.
- Następne pasmo to wyżyny: Śląska, Krakowsko- Częstochowska, Niecka Nidziańska i Kielecko - Sandomierska. Teren wyżyn jest niezwykle urozmaicony poprzez różnorodność występujących tu skał oraz bogatą historię geologiczną.
- Na północy Polski występują kotliny podkarpackie i Karpaty. Wśród najsłynniejszych kotlin wyróżnić można Kotlinę Sandomierską, Bramę Krakowską i Kotlinę Oświęcimską.
- Karpaty to obszar, na którym znajdują się pasma gór: Tatr, Pienin i Podhale tworzące Karpaty Wewnętrzne (Beskid i Bieszczady) oraz Zewnętrzne (Podgórze Karpackie). Południowo - zachodnia Polska to Sudety i pogórze Sudeckie. Klimat tych regionów jest zróżnicowany: kontynentalny suchy i wysokogórski.

Początki państwa polskiego sięgają IX-X wieku, kiedy to Książe Mieszko I postanowił zjednoczyć plemiona Polan i Wiślan. Państwo polskie rozciągało się od Bałtyku do Karpat oraz od zachodu opierając swe granice o Odrę i Nysę Łużycką aż po brzegi Bugu i Narwi na wschodzie.

Polska to niezwykle bogaty kulturowo i historycznie kraj. Wiele zabytkowych miejsc zostało wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Do najciekawszych zaliczyć można byłą stolicę Polski - Kraków. Największym krakowskim zabytkiem jest zamek królewski Wawel z pięknymi arrasami i idealnie zachowanymi komnatami. Warto również zobaczyć Stare Miasto oraz Kościół Mariacki z X-XI wieku.

Niezwykle ciekawym miejscem jest jedyna dostępna dla zwiedzających kopalnia soli z okresu średniowiecza. To 350 km długości korytarzy na 9 poziomach i cała masa wydłubanych w soli komnat, to niezwykłe widowisko.

Z kolei Warszawa jako stolica przeszła wiele historycznych zawiłości i uległa całkowitemu zniszczeniu w czasie II Wojny Światowej. Dzięki uporowi mieszkańców odzyskała świetność i dziś cieszy nas wieloma wyjątkowymi zabytkami. Najważniejsze z nich to Stare Miasto oraz Zamek Królewski.

Warto też odwiedzić Częstochowę, czyli sanktuarium z 400 - letnią tradycją potężnego kultu. Jest ono miejscem, w którym co roku odbywają się misteria Męki Pańskiej. Poza tym należy zobaczyć: Toruń, w którym urodził się i żył Mikołaj Kopernik; Malbork z jedyną w swoim rodzaju gotycką twierdzą będącą siedzibą i zarazem stolicą państwa krzyżackiego; miejsce męczeństwa milionów więźniów w obozie koncentracyjnym Oświęcim – Brzezinka.

Na szczególną uwagę zasługuje również największy w Polsce i jedyny naturalny obszar leśny w Europie - Puszcza Białowieska. Jej teren jest bogaty w rzadką florę i faunę, w których średni wiek drzewostanu to 126 lat. Jednocześnie stanowi ona dom dla największych ssaków na terenie Europy - żubrów.

Komentarze

Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012