Bratysława

Fakty

  Bratysława

  Słowacja to państwo położone w środkowej Europie. Znajduje się ona w przeważającej części na górzysty terenie Karpat oraz na nizinach naddunajskich. Jest to typowy kraju górski, ponieważ 60% jego powierzchni stanowią tereny górzyste. Nie ma on dostępu do morza. Klimat Słowacji należy do strefy klimatu umiarkowanego.

  Tereny współczesnej Słowacji w okresie epoki żelaza były zamieszkiwane przez plemiona Celtów. Duże znaczenie w powstaniu państwa mieli Bojowie, których terytorium i osady znajdowały się na terenie dzisiejszej Bratysławy. To w osadach tych powstawały największe rozwinięte gospodarki specjalizujące się w wyrabianiu monet. W późniejszym okresie ziemiami słowiańskimi zawładnęli germańskie plemiona. Wiele burzliwych dziejów w historii Słowacji doprowadziło w końcu do powstania tego państwa na zasadzie pokojowego podziału Czechosłowacji w 1993 roku na dwa suwerenne państwa.

  Bratysława to miasto leżące nad brzegiem Dunaju. Rzeka przepływa przez centrum metropolii przecinając ja na pół z zachodu na wschód. Ta tętniąca życiem stolica Słowacji należy do niezwykłej mieszanki architektonicznej. Z jednej strony miasto o wiedeńskiej zabudowie z okresu baroku a z drugiej o nowoczesnej zabudowie typowej dla współczesnych metropolii Środkowej Europy. Centrum miasta znajduje się po lewej stronie rzeki pomiędzy Starym, a Nowym mostem. Miejscem wartym zobaczenia jest wspaniała Bratysławska Starówka, której piękno rozciąga się u podnóża zamku oraz pomiędzy ruchliwymi ulicami stolicy.

  Bratysława to miasto znane pod swoją nazwą od 1918 roku. Jako stolica Słowacji została ogłoszona w 1993 roku. Jednak historyczne wykopaliska potwierdzają, że osadnictwo w tym miejscu rozpoczęło się już w okresie epoki kamiennej. W II w. p.n.e. wędrownicze plemię Celtów założyło swoją osadę. W pierwszych wiekach naszej ery swoje podboje prowadzili tu Rzymianie. Właśnie Słowacja stała się niejako pograniczem wielkiego Imperium Rzymskiego. W VII wieku przybyli tu plemiona germańskie i słowiańskie. Bratysława w IX wieku znalazła się na terenie Rzeszy Wielkomorawskiej stanowiące imperium słowiańskie przyjmujące chrześcijaństwo z rąk św. Cyryla i Metodego. Sto lat później Rzesze wchłonęło królestwo Węgierskie a król Węgier Andrzej III nadał osadzie prawa miejskie nazywając je Preszburg.

  W XI wieku miasto staje się ważnym miejscem dążeń Słowaków do niepodległości. W XI wieku miasto przezywa rozkwit wielu budapeszczeńskich architektów tworzy tu wspaniale elektryczne i secesyjne budowle. Wiele z niech można do dziś podziwiać w centrum Bratysławy. Po I wojnie światowej miasto po raz pierwszy zostało nazwane Bratysławą i weszło w skład Czechosłowacji. Po 1948 roku miasto przeszło drastyczne zmiany i weszło w skład bloku komunistycznego, co zmieniło totalnie jego urbanistykę. Władze skupiły się na nowoczesnych blokowiskach zaniedbując historyczną starówkę.

  Najwięcej zabytków Bratysławy odnajdziemy dzisiaj w samym śródmieściu. Warto jednak odwiedzić również podmiejskie dzielnice. Stare małokarpackie osady winiarskie Zahorska Bystrica, Rača i Vajnory, rzymskie Rusovce-Gerulatę.

  Aby zobaczyć panoramę miasta warto udać się na wzgórze zamkowe do spodka wieńczącego most.

  W samym centrum Bratysławy na wzgórzu wznosi się dumnie nad miastem wspaniała warownia zwana Bratysławskim Zamkiem. Warowne budowle znajdowały się tutaj już w czasach starożytności. Wzgórze było wówczas akropolem znajdującej się u jego stóp m Celtyckiej osady. Od wieków na miejscu tym swoje warownie stawiali tu rzymianie i Celtowie, ale dopiero w X wieku powstał tu kamienny zamek. Kilkakrotnie przebudowany bywał siedzibą książąt i królów. W 1811 roku zamek uległ zniszczeniu przez wojska napoleońskie. Współcześnie mury zamku goszczą wspaniałe eksponaty Muzeum Historycznego.

  Komentarze

  Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012