Ukraina

Fakty

- Hymn: Jeszcze Ukraina nie umarła

» Geograficzne

- Powierzchnia: 603 700 km²

» Populacja

- Ilość ludności: 45 871 738

- Gęstość zaludnienia : 77 osób/km²

- Języki: ukraiński

» Ekonomiczne

- Waluta: hrywna

Ukraina

Ukraina to państwo we wschodniej Europie. Zajmuje ona obszar 603 tys. km kw. Graniczy z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią, Białorusią i Rosją. Stolicą Ukrainy jest Kijów.

Położona w Europie Wschodniej Ukraina od południa oblewana jest wodami Morza Czarnego. Rzeźba terenu to przede wszystkim niziny i wyżyny. Na południowym zachodzie rozciąga się pasmo górskie Karpat Wschodnich. W zachodniej części Ukrainy znajduje się Wyżyna Wołyńska położona pomiędzy Bugiem na zachodzie, a Słuczem na wschodzie regionu. Od północy graniczy z Polesiem, a na południu graniczy z Wyżyną Podolską. Wyżynę charakteryzuje występowanie wielu pagórków oraz dolin rzecznych. Wyżyna Podolska znajdująca się w południowej części kraju, leży w dorzeczu rzeki Dniestr i Boh. Teren wyżyny jest charakterystycznie rzeźbiony pagórkami i dolinami rzecznymi w formie jarów. Najwyższą część wyżyny stanowią Gołogóry ze szczytem Kuły 471.n.p.m oraz Miodobory jest to pas skałek wapiennych sięgających na wysokość 435 m.n.p.m.

Kraina zaliczana do części Niżu Wchodnioeuropejskiego, położona w południowo – zachodniej części Ukrainy to Polesie. Polesie rozciąga się na sąsiadujące kraje Białoruś i Polskę. Region ten leży w dorzeczu rzek Bugu i Prypeci. Rozciągnięta wzdłuż zachodnio – północnego brzegu Morza Czarnego nizina zwana Czarnomorską, zbudowana została z wapieni przykrytych piaskami i gliną. Charakteryzuje ją występowanie w ujściach rzek tzw. Limanów czyli powstałych w wyniku zalania końcowych ujść dolin rzecznych.

Wyżyna Podolska odgrodzona jest od południa Karpatami z najwyższym szczytem Ukrainy Howerla 2061 m.n.p.m. W Karpatach wytworzonych z law wulkanicznych znajduje się cała masa uzdrowisk. Bardzo dobrze rozwinięta jest tu sieć rzek, z których największe to: Dniestr, Dniepr, Dniesna, Doniec Boh, Prypeć. Największe zbiorniki wodne Ukrainy to sztuczne jeziora Krzemieńczucki, Kachowski i Dnieprodzierżyński.

Ukraina leży w strefie klimatu umiarkowanego o odmianie kontynentalnej. Zróżnicowanie klimatu Ukrainy ma wyraźny przebieg zwrotnikowy. Na południu kraju przeważa klimat morski znad Morza Czarnego. Obszar ten charakteryzuje się wyższym stopniem opadów.

W I w. p.n.e. ziemie dzisiejszej Ukrainy zamieszkane były przez plemię Kimerów. Następnie zostały wyparte przez Scytów. O ich obecności zostało sporo zabytków sztuki scytyjskiej między innymi Kurhany i ruiny Neapolu Scytyjskiego. W VII-V w. p.n.e. powstały na wybrzeżu Morza Czarnego greckie kolonie. Od IV – VI w. n.e. dorzecza rzek Dniestru i Dniepru zajęły plemiona Słowiańskie. Na przełomie IX-X wieku stanowiły one teren Rusi, jako pierwszego państwa staroruskiego. W 988 roku Ukraina staje się państwem chrześcijańskim poprzez przyjęcie chrztu.

W porównaniu ze sztuką bizantyjską rozwijała się na jej terenie architektura monumentalna. Warto odwiedzić Ukrainę ze względu na jej niezwykłą historię zaklętą w pięknych zabytkach. Bakczysaraj to miasto- muzeum. W latach 1454-1583 był stolicą chanatu Krymskiego. Po tym okresie zostało wiele zabytków jednym z nich jest zamek Chana z początku XVI wieku oraz meczet z XVII wieku. Całość obiektu leży w ogrodzie z cmentarzem na którym spoczywają prochy dynastii chanów. Na dziedzińcu pałacu znajduje się słynna perska fontanna, uwieczniona przez Puszkina w poemacie "Fontanna Bakczysaraju".

Miasto Lwów zostało założone przez księcia Daniela Halickiego i nazwane na część jego syna Lwa. Powstał tam pierwszy Uniwersytet Lwowski w 1783 roku. Miejscowa sztuka Lwowa łączyła się z wpływami zachodnioeuropejskiej kultury czego wynikiem była niezwykła architektura.

Niezwykle ciekawym turystycznie miastem jest Odessa. Uzdrowisko nad Morzem Czarnym z licznymi zakładami kąpielowymi. Najciekawszym obiektem miasta są schody Potiomkinowskie, których 192 stopnie łączą port z Bulwarem Nadmorskim.

Krymskie, malownicze krajobrazy słynne są na całym świecie. Niezwykłość tego miejsca połączona z ciepłym morzem i pięknymi piaszczystymi plażami, przyciąga tutaj całe rzesze turystów.

Komentarze

Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012